Groen ondernemen doe je samen

De Gouw Handelmaatschappij BV levert graag zijn bijdrage aan verantwoord bosbeheer en is daarom sinds 2008 FSC® en PEFC gecertificeerd.

De kracht van verantwoord ondernemen begint bij de stam, juist daarom ondersteunt De Gouw Handelmaatschappij de principes van een duurzaam bosbeheer.

FSC® maakt zich al jaren sterk voor van een verbetering van de wereld. Ook wij ondersteunen de volgende punten:

  • Het volgen van nationale en internationale wetgeving, 
  • het respecteren van gebruiks- en eigendomsrechten,
  • Het respecteren en erkennen van de lokale bevolking in minder ontwikkelde gebieden en het zorgdragen voor sociaal én economisch welzijn,
  • Het beschermen van de biodiversiteit en ecosystemen,
  • Het verminderen van houtoogst uit natuurlijke bossen en het motiveren van de ontwikkeling van bosplantages.

De Forest Stewardship Council (FSC) is onafhankelijk en opereert wereldwijd door certificering van verantwoord beheerd bos en duurzaam geproduceerd hout.

De Gouw Handelmaatschappij BV is een vooraanstaande importeur van alle houtachtige plaatmaterialen en vindt milieubeleid een grote factor van belang.

De herkomst van de materialen welke wij verhandelen moet voldoen aan wereldwijde standaarden voor duurzaam bosbeheer.

Daaraan gekoppeld zijn vanzelfsprekend de zorg en inkomsten voor de lokale bevolking van belang, evenals het behoud van fauna en flora.

Wij zijn ervan overtuigd dat het wereldwijde klimaat gebaat is bij goed beheerde (tropische) bossen en dat wij op deze manier onze CO2-stempel kunnen verminderen.

Daar waar mogelijk zullen wij helpen met het ontwikkelen van meer duurzame materialen of alternatieven welke kunnen zorgen voor een meer circulaire economie.

Omdat wij illegale houtkap veroordelen, eist De Gouw Handelmaatschappij BV van zijn leveranciers altijd een legaliteitsverklaring waarin leveranciers verklaren zich te houden aan nationale en internationale regelgeving t.a.v. bosbeheer & houtkap.

Bovendien stimuleren wij het gebruik van houtproducten welke gecertificeerd zijn door o.a. Forest Stewardship Council (FSC) en Programme for the Endorsement of Forest Council (PEFC), dan wel vergezeld gaan van andere, breed geaccepteerde certificaten.