DIRECTIEVERKLARING
De Gouw Handelmaatschappij BV

Hierbij verklaren wij dat ons bedrijf zich committeert aan het in stand houden van de PEFC Chain of Custody
en zich zal houden aan de eisen die PEFC stelt ten aanzien van de handelsketen.

Dit houdt ook in dat ons bedrijf, in overeenstemming met de sociale, gezondheids- en veiligheidseisen van de PEFC Chain of Custody standaard:

  1. werknemers niet verhindert om zich vrij te verenigen, hun vertegenwoordigers te kiezen en om collectief met hun werkgever te onderhandelen;
  2. geen dwangarbeid toepast;
  3. geen gebruik maakt van werknemers jonger dan de wettelijke minimumleeftijd;
  4. alle werknemers een gelijke behandeling biedt, onder meer op het gebied van: werving, promotie, werkverdeling en ontslag.
  5. gezonde en veilige arbeidsomstandigheden biedt met inbegrip van documentatie en rapportage daarover.

Plaats en Datum:
Gilze 27-02-2017

Naam Organisatie
De Gouw Handelmaatschappij BV

Vertegenwoordiger :
J.a.c. de Gouw